26.09.2016

Informacja o odstąpieniu od konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 2-4

Na podstawie § 2 ust. 9 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/47/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal – uprzejmie informuję, że odstępuję od konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 2-4 ogłoszonego na dzień 30 września 2016r.
 

 

 

Na podstawie § 2 ust. 9 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/47/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal – uprzejmie informuję, że odstępuję od konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 2-4 ogłoszonego na dzień 30 września 2016r.