05.03.2012

Informacja o odstąpieniu od przetargu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, iż na podstawie § 2 ust 9 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal – odstępuje od przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy Rynku Głównym 2, ogłoszonego na dzień 15 marca 2012 r. o godz. 12:00.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, iż na podstawie § 2 ust 9 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal – odstępuje od przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy Rynku Głównym 2, ogłoszonego na dzień 15 marca 2012 r. o godz. 12:00.