18.08.2011

Informacja o odstąpieniu od przetargu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje,  iż na podstawie § 2 ust. 9 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim  z dnia 29 września 2010r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal   –    odstępuje  od   przetargu   na  wynajem   lokalu  użytkowego  przy ul. Zawidzkiego 2, ogłoszonego na dzień   23 sierpnia 2011r.

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje,  iż na podstawie § 2 ust. 9 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim  z dnia 29 września 2010r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal   –    odstępuje  od   przetargu   na  wynajem   lokalu  użytkowego  przy ul. Zawidzkiego 2, ogłoszonego na dzień   23 sierpnia 2011r.