10.11.2016

Informacja o odstąpieniu od wynajmu lokalu użytkowego przy ulicy Olszewskiego 24

Na podstawie § 2 ust. 9 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/47/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal – uprzejmie informuję, że odstępuję od wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Olszewskiego 24.

Na podstawie § 2 ust. 9 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/47/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal – uprzejmie informuję, że odstępuję od wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Olszewskiego 24.