23.10.2013

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz 115 z późn. zm.) Urząd Miasta Oświęcim, wypełniając zadania zarządcy dróg gminnych na terenie gminy Oświęcim-miasto, zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach inwestycji pod nazwą: “Przebudowa ul. Polowieckiej – projekt budowlany“, planowanej do realizacji w powiecie oświęcimskim, w mieście Oświęcim.

 

Załącznik

Img133