07.07.2014

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosowanie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Urząd Miasta Oświęcim , wypełniając zadania zarządcy dróg gminnych na terenie gminy Oświęcim – miasto, zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach inwestycji pod nazwą: BUDOWA PRZEDŁUŻENIA UL. GRANICZNEJ DO UL. NOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM UL. NOWEJ DO UL. POD BOREM planowanej do realizacji w powiecie oświęcimskim, w mieście Oświęcim.

Załącznik

Uke Pod Borem