05.06.2017

Informacja o zmianie adresu strony internetowej i BIP Urzędu Skarbowego

Z dniem 1 czerwca 2017r. nastąpiła zmiana adresu strony internetowej i BIP tutejszego Urzędu.

Obecnie funkcjonuje pod nowym adresem:
http://www.malopolskie.kas.gov.pl

Jest to platforma obsługująca wszystkie jednostki Krajowej Administracji Skarbowej w województwie małopolskim tj. Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie, Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie wraz z delegaturami oraz wszystkie małopolskie urzędy skarbowe.

Z dniem 1 czerwca 2017r. nastąpiła zmiana adresu strony internetowej i BIP tutejszego Urzędu.

Obecnie funkcjonuje pod nowym adresem:
http://www.malopolskie.kas.gov.pl

Jest to platforma obsługująca wszystkie jednostki Krajowej Administracji Skarbowej w województwie małopolskim tj. Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie, Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie wraz z delegaturami oraz wszystkie małopolskie urzędy skarbowe.