23.05.2017

Informacja p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych znak: DSE4-K0534-056-187/16-4/17 z dnia 8.05.2017 r.

Informacja od Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych Województwa Małopolskiego przesłana od Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dot. zasad potwierdzania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także zasady przyznawania osobom uprawnionym świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej.

Załącznik

Pismo Przewodnie 15.02.2017

Minister 15.05.2017

Zalaczniki 15.05.2017