14.12.2018

Informacja Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu

W załączeniu prezentujemy informację Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu skierowaną do pracodawców, dotyczącą identyfikatorów podatkowych (PESEL, NIP) pracowników, w tym cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

Informacja Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu