14.09.2012

INFORMACJA W SPRAWIE BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO LAT 16 WRAZ Z OPIEKUNEM

 

Dzieci niepełnosprawne do lat 16, które w orzeczeniu o niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, posiadają wskazania wymagające:
 
1) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w  związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, lub
2) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
 
UPRAWNIONE SĄ DO BEZPŁATNEGO PRZEJAZDU WRAZ Z OPIEKUNEM
 
Do przejazdów bezpłatnych upoważnia okazanie orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, potwierdzające niepełnosprawność dziecka do lat 16.
 
Podstawa prawna:  § 1 pkt 3 Uchwały Rady Miasta Oświęcim nr XVI/311/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ulg i zwolnień w przejazdach.

 

Dzieci niepełnosprawne do lat 16, które w orzeczeniu o niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, posiadają wskazania wymagające:
 
1) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w  związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, lub
2) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
 
UPRAWNIONE SĄ DO BEZPŁATNEGO PRZEJAZDU WRAZ Z OPIEKUNEM
 
Do przejazdów bezpłatnych upoważnia okazanie orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, potwierdzające niepełnosprawność dziecka do lat 16.
 
Podstawa prawna:  § 1 pkt 3 Uchwały Rady Miasta Oświęcim nr XVI/311/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ulg i zwolnień w przejazdach.