28.05.2013

Inwestycja w ciepło

Rury ciepłownicze przebiegające przez łąki w rejonie ul. Zaborskiej i ul. Królowej Jadwigi przejdą do historii. Ten odcinek sieci c.o. zostanie przebudowany. Firma wyłoniona w przetargu rozpocznie prace w najbliższych dniach.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu pozyskało na tę inwestycję ponad 1 mln zł ze środków unijnych. Całkowity koszt przebudowy instalacji wyniesie 2,6 mln zł. Inwestycja zakończy się w 2014 r.

Rury ciepłownicze przebiegające przez łąki w rejonie ul. Zaborskiej i ul. Królowej Jadwigi przejdą do historii. Ten odcinek sieci c.o. zostanie przebudowany. Firma wyłoniona w przetargu rozpocznie prace w najbliższych dniach.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu pozyskało na tę inwestycję ponad 1 mln zł ze środków unijnych. Całkowity koszt przebudowy instalacji wyniesie 2,6 mln zł. Inwestycja zakończy się w 2014 r.

Przebudowa sieci cieplnej polegać będzie na wymianie istniejącego napowietrznego ciepłociągu na nowy o większej średnicy. Zostanie on wykonany w nowoczesnej technologii rur preizolowanych, co pozwoli ograniczyć straty ciepła podczas przesyłu. W przyszłości zapewni możliwość przyłączania nowych obiektów do sieci miejskiej.

Inwestycja przyniesie też ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz poprawi stan infrastruktury ciepłowniczej miasta w sposób zapewniający efektywną dystrybucję ciepła, dostosowaną do potrzeb przyszłego popytu na energię. Dodatkowo wpłynie na poprawę funkcjonalności terenu miejskiego, po którym będzie można poprowadzić drogi i trakty piesze. W znacznym stopniu przyczyni się również do poprawy estetyki otoczenia