26.07.2012

IV otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Prezydent Miasta ogłasza w dniu 26 lipca 2012 r. IV otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, które będzie realizowane w ramach ośrodka wsparcia – klubu samopomocy od 1 września do 31 grudnia 2012 r.

Prezydent Miasta ogłasza w dniu 26 lipca 2012 r. IV otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, które będzie realizowane w ramach ośrodka wsparcia – klubu samopomocy od 1 września do 31 grudnia 2012 r.

 

Całość ogłoszenia znajduje się w załączniku.