02.08.2011

IV otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego został unieważniony

W dniu 7 lipca 2011 r. Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił IV otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponieważ na realizację zadania objętego konkursem nie złożono żadnej oferty, Zarządzeniem nr 0050.90.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. Prezydenta Miasta Oświęcim konkurs został unieważniony.

W dniu 7 lipca 2011 r. Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił IV otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponieważ na realizację zadania objętego konkursem nie złożono żadnej oferty, Zarządzeniem nr 0050.90.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. Prezydenta Miasta Oświęcim konkurs został unieważniony.

W załączeniu znajduje się zarządzenie oraz informacja o unieważnieniu konkursu.