06.10.2016

Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów

 

Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Urząd Miasta Oświęcimia, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego organizują kolejną konferencję z cyklu „Jagiellonowie i ich świat”,. Poprzednia, która odbyła się w 2014 roku, skupiła wykładowców z różnych ośrodków polskich i zagranicznych. Tak będzie i tym razem. Swój udział zapowiedzieli naukowcy, znawcy tematu m. in. z  Polski, Litwy, Czech, Węgier, Słowacji. Tematem przewodnim tegorocznego seminarium, które rozpocznie się 20 października i zakończy 22 października,  będzie „Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów”.

 

Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Urząd Miasta Oświęcimia, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego organizują kolejną konferencję z cyklu „Jagiellonowie i ich świat”,. Poprzednia, która odbyła się w 2014 roku, skupiła wykładowców z różnych ośrodków polskich i zagranicznych. Tak będzie i tym razem. Swój udział zapowiedzieli naukowcy, znawcy tematu m. in. z  Polski, Litwy, Czech, Węgier, Słowacji. Tematem przewodnim tegorocznego seminarium, które rozpocznie się 20 października i zakończy 22 października,  będzie „Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów”.


Program konferencji

Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów. Oświęcim, 20-22 października 2016.

20 października 2016 (czwartek)

15.00-15.30 otwarcie konferencji

15.30-15.50 Maciej Mikuła (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Prawo w dobie Jagiellonów: liczne centra, liczne peryferia.

15.50-16.10 Martin Nodl (Centrum medievistických studií, Praha), Tolerancja wyznaniowa w monarchiach jagiellońskich.

16.10-16.30 Przemysław Mrozowski (Zamek Królewski, Warszawa), Czy panowanie pierwszych Jagiellonów zepchnęło sztukę w Polsce na peryferie życia artystycznego Europy?

16.30-16.50 Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Styl nagrobka Władysława Jagiełły. Przyczynek do badań nad geografią artystyczną ziem Polski w XV wieku.

16.50-17.10 przerwa kawowa

17.10-17.30 Jerzy Rajman (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Pielgrzymi z ziem inkorporowanych przy krakowskich grobach świętych (XV-XVI w.).

17.30-17.50 Jacek Laberschek (PAN, Kraków), Znaczenie peryferii w miastach królewskich na przykładzie stołecznego Krakowa i powiatowego Lelowa.

17.50-18.10 Dorota Żurek (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Mieszczanie z ziem inkorporowanych przyjęci do prawa miejskiego w Krakowie (XV-XVI w.).

18.10-19.00 dyskusja

21 października 2016 (piątek)

09.30-09.50 Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku), Najwięksi wierzyciele Jagiellonów, czyli kto płacił za politykę dynastyczną?

09.50-10.10 Petr Kozák (Zemský archiv, Opava), Centrum czy peryferia? Przyłączone ziemie Korony Czeskiej w polityce dynastycznej królów z dynastii Jagiellonów.

10.10-10.30 Pavol Maliniak (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica), Sprzymierzeńcy i przeciwnicy Jagiellonów. O niektórych uczestnikach konfliktu między Władysławem i Janem Olbrachtem na Węgrzech w latach 1490 – 1491.

10.30-10.50 Katarzyna Niemczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice), Anty-mołdawska czy anty-turecka wyprawa Jana Olbrachta z 1497 roku?

10.50-11.10 przerwa kawowa

11.10-11.30 Karol Nabiałek (Olkusz), Organizacja stacji królewskich za Władysława Jagiełły.

11.30-11.50 Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański), Starostowie z Korony w Prusach Królewskich w latach 1466-1506.

11.50-12.10 Tomasz Rombek (Bytom), Centrum i peryferia – Elżbieta Rakuska a wieloetniczność monarchii polsko-litewskiej.

12.10-12.30 Krisztina Rabai (Szegedi Tudományegyetem), From the periphery to the centre: the „long journey” of Sigismund Jagiellon to the throne.

12.30-14.00 dyskusja

14.00-15.30 przerwa obiadowa

15.30-15.50 Michał Kulecki (Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa), Gród w Płocku i spuścizna aktowa jego kancelarii w czasach panowania króla Zygmunta Starego.

15.50-16.10 Janusz Grabowski (Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa), Warszawa i Mazowsze w politycznych planach ostatniego Jagiellona.

16.10-16.30 przerwa kawowa

16.30-16.50 Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Małopolskie myta i cła w czasach Zygmunta Augusta.

16.50-17.10 Katarzyna Gołąbek, Marek Janicki, (Uniwersytet Warszawski), Stara elita i poddani versus nowy władca i jego faworyci. Paszkwil jako świadectwo politycznych oczekiwań i frustracji elit Korony i Litwy w początkach panowania Zygmunta Augusta.

17.10-18.30 dyskusja

22 października 2016 (sobota)

09.30-09.50 Anna Pytasz-Kołodziejczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), Wpływ polityki administracyjno-gospodarczej ostatnich Jagiellonów na kształtowanie obszaru między dorzeczem Biebrzy i Narwi a Niemnem.

09.50-10.10 Grażyna Rutkowska (PAN, Poznań), Gdzie przechowywano Metrykę Litewską i archiwum dokumentowe Wielkiego Księstwa w XV/XVI w.?

10.10-10.30 Rymvidas Petrauskas (Vilniaus Universitetas), „Ojczyzna dzieci króla”: Wielkie Księstwo Litewskie w systemie władzy Jagiellonów w końcu XV – I połowie XVI wieku.

10.30-10.50 Wioletta Pawlikowska-Butterwick (PAN, Warszawa), Rola duchowieństwa kapitulnego w procesie integracyjnym Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną Polską za Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta.

10.50-11.10 przerwa kawowa

11.10-11.30 Tomasz Kempa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Zygmunt Stary i Bona Sforza wobec konfliktu litewsko-ruskiego (katolicko-prawosławnego) w elicie politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego.

11.30-11.50 Agnieszka Januszek-Sieradzka (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Litewskie władztwo Jagiellonów w listach króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów.

11.50-12.10 Lidia Korczak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Wschodnie ruskie prowincje w Wielkim Księstwie Litewskim w XV w. – problem zarządzania.

12.10-12.20 Janusz Szyszka (PAN, Kraków), Polityka Jagiellonów wobec Rusi Czerwonej. Aspekty społeczne i gospodarcze.

12.20-14.00 dyskusja i podsumowanie obrad

Komitet Organizacyjny:

Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Wioletta Oleś (Muzeum Zamek, Oświęcim)

Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Piotr Węcowski (Uniwersytet Warszawski)