11.07.2011

Janusz Chwierut od dzisiaj pełni funkcję prezydenta miasta

Janusz Chwierut z dniem 11 lipca 2011 roku pełni funkcję prezydenta miasta Oświęcim. Objęcie urzędu odbyło się dzisiaj kilka minut po dziewiątej. Decyzję premiera RP Donalda Tuska o wyznaczeniu do „wykonywania zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Oświęcim w okresie niezdolności do pracy Prezydenta Miasta Oświęcim Pana Jacka Grossera z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni, jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu Prezydenta”, wręczył prezydentowi Mirosław Chrapusta,  dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego.

Janusz Chwierut z dniem 11 lipca 2011 roku pełni funkcję prezydenta miasta Oświęcim. Objęcie urzędu odbyło się dzisiaj kilka minut po dziewiątej. Decyzję premiera RP Donalda Tuska o wyznaczeniu do „wykonywania zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Oświęcim w okresie niezdolności do pracy Prezydenta Miasta Oświęcim Pana Jacka Grossera z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni, jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu Prezydenta”, wręczył prezydentowi Mirosław Chrapusta,  dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego.

Na spotkaniu byli obecni przewodniczący Rady Miasta Piotr Hertig, zastępca prezydenta miasta Jan Korzeniowski,  sekretarz miasta Marta Pieczka i skarbnik miasta Bernadeta Dziedziak.