09.05.2014

Jarmark z Jagiellonami

Już po raz piaty spotkamy się na Jarmarku Kasztelańskim. Impreza organizowana przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu przyciąga rzesze mieszkańców i sympatyków spotkań z historią. Tegoroczny jarmark będzie trwał 2 dni. W sobotę i niedzielę, 10 i 11 maja, spotkamy się w 3 różnych miejscach: na oświęcimskim zamku, na Rynku Głównym a w niedzielę też na bulwarach nad Sołą. Tematem przewodnim imprezy będzie „DWORSKI ORSZAK JAGIELLONóW”.- Chcą przybliżyć XV wiek i jedno z ważniejszych wydarzeń w historii miasta – wizytę rodziny królewskiej w Oświęcimiu – mówi Wioletta Oleś dyrektor Muzeum Zamek.. 

Już po raz piaty spotkamy się na Jarmarku Kasztelańskim. Impreza organizowana przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu przyciąga rzesze mieszkańców i sympatyków spotkań z historią. Tegoroczny jarmark będzie trwał 2 dni. W sobotę i niedzielę, 10 i 11 maja, spotkamy się w 3 różnych miejscach: na oświęcimskim zamku, na Rynku Głównym a w niedzielę też na bulwarach nad Sołą. Tematem przewodnim imprezy będzie „DWORSKI ORSZAK JAGIELLONóW”.- Chcą przybliżyć XV wiek i jedno z ważniejszych wydarzeń w historii miasta – wizytę rodziny królewskiej w Oświęcimiu – mówi Wioletta Oleś dyrektor Muzeum Zamek.. 

 (…) W lipcu 1471 r. przez 3 dni w oświęcimskim zamku gościł król Kazimierz Jagiellończyk z żoną Elżbietą, dworem, trzema biskupami polskimi i siedmioma książętami śląskimi. Orszak ten żegnał jadącego do Pragi syna królewskiej pary, królewicza Władysława udającego się do Czech aby objąć tron, którego prawa do korony uznał czeski sejm. Na królewicza w Oświęcimiu czekał orszak dworu czeskiego, który z honorami poprowadził go do Pragi. W tych dniach w Oświęcimiu i okolicy stacjonowało 7000 tyś jazdy, 2 tyś piechoty. 

PROGRAM JARMARKU:

SOBOTA 10 Maja 2014

Miejsce: Rynek Główny miasta
13.00 – 19.00 – jarmark
Kramy z wyrobami jarmarcznymi, jadłem i napitkiem, pokazy rzemiosł dawnych

13.00
Przedstawienie „CO SIĘ NA TYM ZAMKU DZIEJE” w wykonaniu uczniów z SP nr 9 w Oświęcimiu

15.00
Spektakl „KUGLARZE” – Teatr Gry i Ludzie

Miejsce: Muzeum Zamek
13.00 – 17.00
Zwiedzanie indywidualne zamku i wieży

Międzypokoleniowa Gra Uliczna „Nasz Oświęcim” – start (g.13.00) organizator: Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, zakończenie i wręczenie nagród g. 16.30 – dziedziniec zamkowy.

17.00
– Wykład dr Marii Molendy „Splendor dworu – klejnoty i tkaniny na dworze króla Kazimierza Jagiellończyka”
– Otwarcie wystawy pt. „Zamek Oświęcim poddaje się Kazimierzowi, królowi Polskiemu – Księstwo Oświęcimskie w polityce Jagiellonów”.

19.00
Koncert muzyki dawnej „KRóLEWSKI DWóR JAGIELLONóW. Jeden dzień z życia dworu” – FLORIPARI – wawelscy muzycy

13.00 – 19.00 – za wieżą zamkową
Obozowisko bractwa rycerskiego Milites Illuminati, pokaz warzenia piwa, powroźnik

NIEDZIELA 11 Maja 2014

Miejsce: Rynek Główny miasta
10.00 – 19.00 – jarmark
Kramy z wyrobami jarmarcznymi, jadłem i napitkiem, pokazy rzemiosł dawnych

12.30
Oficjalne otwarcie V Jarmarku Kasztelańskiego

PRZEMARSZ DWORSKIEGO ORSZAKU ulicami:
Plac słoneczny, mały rynek, wokół rynku do sceny w centrum rynku, gdzie odbędzie się inscenizacja

INSCENIZACJA HISTORYCZNA
„Odprawa Księcia Władysława Jagiellończyka do Pragi zmierzającego” – w wykonaniu Mme Chantberry i teatr tańca dawnego „Invenzione”.

14.00
Wręczenie nagród za udział w konkursie plastycznym
Wręczenie nagród za udział w Grze Ulicznej

15.30
Pokaz tańca dawnego „Invenzione”

18.00
Koncert zespołu „POSPOLITE RUSZENIE” – średniowieczny rock

Miejsce: Bulwary nad Sołą
10.00 – 19.00 – wioska rycerska
Podolski Regiment Odprzodowy – pokazy konnej jazdy – husaria (g.16.00), wystrzały z armaty (g.12.00, 15.00, 17.00) prezentacja obozowiska, strojów, oręża, broni palnej, gry i konkursy, dosiadanie konia dla dzieci, pokazy szermierki i wiele innych atrakcji

Miejsce: Muzeum Zamek

10.00 – 18.00

Gra uliczna „Śladami odkrywców Starego Miasta” – start g. 10.00 (organizator: Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej)

Zwiedzanie indywidualne zamku i wieży

Zwiedzanie z przewodnikiem g. 10.30, 15.00

Plener historyczny, wystawa karykatury Katarzyny Chwalisz (możliwość pozowania do karykatury) – RSTK „Grupa na Zamku”

13.00 – 19. 00 – za wieżą zamkową

– Prezentacja obozowiska bractwa Milites Illuminati, pokaz warzenia piwa, powroźnik
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie