28.06.2012

Jest absolutorium za 2011 rok


Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2011 r.

Radni głosowali w tej sprawie podczas wczorajszej sesji.  Prezydent przedstawił sprawozdanie z ubiegłorocznych finansów, które dobrze oceniła Regionalna Izba Obrachunkowej w Krakowie, podobnie jak i Komisja Rewizyjna Rady Miasta Oświęcim.  

Absolutorium zostało przyjęte 18 głosami obecnych podczas głosowania radnych.

 


Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2011 r.

Radni głosowali w tej sprawie podczas wczorajszej sesji.  Prezydent przedstawił sprawozdanie z ubiegłorocznych finansów, które dobrze oceniła Regionalna Izba Obrachunkowej w Krakowie, podobnie jak i Komisja Rewizyjna Rady Miasta Oświęcim.  

Absolutorium zostało przyjęte 18 głosami obecnych podczas głosowania radnych.

 

Budżet Miasta na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 lutego 2011 roku.
W podjętej uchwale przyjęto plan dochodów w kwocie ponad 119 mln złotych, a wydatków w kwocie ponad 126 mln złotych. Założono ujemny wynik wykonania budżetu – deficyt budżetu w wysokości ponad 7 mln złotych.

 

Ostatecznie po zmianach plan budżetu miasta uległ zwiększeniu i zamknął się po stronie dochodów kwotą ponad 127 mln złotych, a po stronie wydatków kwotą ponad 131 mln złotych. Planowany deficyt, czyli założona różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu uległa zmniejszeniu i wyniosła ponad 4 mln złotych.

Tak zaplanowany budżet 2011 roku został wykonany następująco:
– po stronie dochodów w wysokości ponad 128 mln 200 tys. złotych tj. ponad 100 proc. planu dochodów po zmianie,
– po stronie wydatków w kwocie ponad 128 mln 700 tys. złotych tj. prawie 98 proc. planu wydatków po zmianie.
Osiągnięto ujemny wynik wykonania budżetu za 2011 rok – deficyt budżetu w kwocie ponad 518 tys. złotych.

Poziom wykonania inwestycji w 2011 roku wyniósł ponad 19 mln 500 tys. złotych, tj. ponad 15 proc. wydatków budżetu ogółem, co dało możliwość realizacji, jak również przygotowania od strony dokumentacji , wielu zadań inwestycyjnych.

Do najważniejszych z nich należały:
1. budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w czerwcu ubiegłego roku nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu;

2. przebudowa hotelu „Olimpijskiego” w Oświęcimiu;

3. budowa świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu;

4. wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych w ramach projektu „e – Urząd w Oświęcimiu”;

5. budowa składanego lodowiska sezonowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5;

6. budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory – Kruki w Oświęcimiu;

7. odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego;

8. przebudowa ul. Ostatni Etap;

9. przebudowa ul. Krasickiego;

10. przebudowa ul. Klucznikowskiej.
Ponadto miasto współfinansowało ze Starostwem Powiatowym takie inwestycje jak:
przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego, ulic Nojego i Tysiąclecia, ulicy Zwycięstwa.

 Miasto realizowało także zadania inwestycyjne poprzez swoje jednostki organizacyjne:
– Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich – dokonano szeregu inwestycji w Szkołach Podstawowych, Miejskich Przedszkolach i Gimnazjach;
– Zarząd Budynków Mieszkalnych;
– oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Obok środków na realizację inwestycji i innych wydatków majątkowych duża część budżetu miasta przeznaczona została na wydatki Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich, szkół, przedszkoli, gimnazjów, Zarządu Budynków Mieszkalnych, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Domu Pomocy i placówek kultury. 

 

fot. Łukasz Piątek