07.12.2011

Jest plan zagospodarowania przestrzennego dla Pomnika Zagłady

 

Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę o przyjęciu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla Pomnika Zagłady wraz ze strefą ochronną. Tym samym zakończył się trwający blisko 10 lat proces jego uchwalania.  
-To bardzo ważna uchwała. Plan reguluje bowiem wszelką działalność gospodarczą, porządkuje sprawy inwestycyjne  i usprawnia funkcjonowanie w tym obszarze – mówi Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

 

fot. PMAB

 

Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę o przyjęciu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla Pomnika Zagłady wraz ze strefą ochronną. Tym samym zakończył się trwający blisko 10 lat proces jego uchwalania.  
-To bardzo ważna uchwała. Plan reguluje bowiem wszelką działalność gospodarczą, porządkuje sprawy inwestycyjne  i usprawnia funkcjonowanie w tym obszarze – mówi Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

 

fot. PMAB

–  Nie będzie już przeszkód, by budynek dawnego teatru został adaptowany pod potrzeby Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holocauście, o co od wielu lat stara się dyrekcja muzeum,  a do tej pory było niemożliwe z uwagi na brak planu – dodaje.

Plan zagospodarowania był wielokrotnie opiniowany i uzgadniany przez właściwe instytucje, w tym Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau.  Był też dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu.

Jest on zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia. Zacznie obowiązywać 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Koszt wykonania planu wyniósł ponad 25 tys. zł i został pokryty ze środków Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na 2011 r.