14.09.2011

Jest porozumienie z kupcami ze Śniadeckiego

Kupcy z pasażu handlowego przy ul. Śniadeckiego 23-36 podpisali porozumienia z miastem. To podstawa do zawarcia ugody sądowej. Takie rozwiązanie zaproponował Janusz Chwierut w pierwszych dniach po objęciu obowiązków prezydenta miasta.  Kończy się więc ponad dwuletni spór poprzedniego włodarza Oświęcimia z najemcami lokali użytkowych ze Śniadeckiego.

Kupcy z pasażu handlowego przy ul. Śniadeckiego 23-36 podpisali porozumienia z miastem. To podstawa do zawarcia ugody sądowej. Takie rozwiązanie zaproponował Janusz Chwierut w pierwszych dniach po objęciu obowiązków prezydenta miasta.  Kończy się więc ponad dwuletni spór poprzedniego włodarza Oświęcimia z najemcami lokali użytkowych ze Śniadeckiego.

Porozumienia zapewniają kupcom ciągłość umów najmu. Dzierżawcy lokali zadeklarowali ponadto partycypację w kosztach remontu witryn sklepowych, który planowany jest na wiosnę przyszłego roku. Warunkiem zawarcia ugody jest również niezaleganie z zapłatą należności związanych z zajmowanymi lokalami.
W pierwszych dniach urzędowania prezydent Janusz Chwierut spotkał się z kupcami.  Przygotowaniem porozumienia zajmował się zespół powołany przez prezydenta składający się z przedstawicieli kupców, Zarządu Budynków Mieszkalnych, radców prawnych.  Pracami zespołu kierowała Maria Pędrak, zastępca prezydenta.

– Cieszę się, że udało się nam osiągnąć zgodę. Był to trudny proces, bo z jednej strony musieliśmy zadbać o zabezpieczenie interesu miasta a z drugiej przywrócić kupcom  takie same prawa, jakie mają inni najemcy wynajmujący lokale użytkowe od miasta. Dziękuję zespołowi szczególnie pani Marii Pędrak i kupcom za konstruktywną pracę i doprowadzenie do pozytywnego rozwiązania problemu -mówi prezydent Janusz Chwierut.Zdjęcia z pierwszego spotkania prezydenta z kupcami w Urzędzie Miasta