12.01.2016

Jeżdżę z głową! Rusza kolejna edycja projektu nauki jazdy na nartach

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od 13 stycznia ( środa) będzie prowadził  zapisy na naukę jazdy na nartach, realizowaną w ramach projektu pn. „Jeżdżę z głową", przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w wysokości 3, 6 tys. zł. Nauką jazdy na nartach będą objęte dzieci klas III- IV  miejskich szkół podstawowych 
Zajęcia planowane są od 25 do 29 stycznia 2016 r.
Opłata za kurs wynosi 100 zł i obejmuje: karnety, sprzęt narciarski, koszt instruktora, transport wraz z opiekunem, ubezpieczenie oraz ciepły posiłek. Projekt kierowany jest do dzieci nie umiejących jeździć na nartach, które nie brały udziału w poprzednich edycjach projektu.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od 13 stycznia ( środa) będzie prowadził  zapisy na naukę jazdy na nartach, realizowaną w ramach projektu pn. „Jeżdżę z głową", przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w wysokości 3, 6 tys. zł. Nauką jazdy na nartach będą objęte dzieci klas III- IV  miejskich szkół podstawowych 
Zajęcia planowane są od 25 do 29 stycznia 2016 r.
Opłata za kurs wynosi 100 zł i obejmuje: karnety, sprzęt narciarski, koszt instruktora, transport wraz z opiekunem, ubezpieczenie oraz ciepły posiłek. Projekt kierowany jest do dzieci nie umiejących jeździć na nartach, które nie brały udziału w poprzednich edycjach projektu.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Dzieci zapisują osobiście rodzice lub opiekunowie prawni w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu ul. Legionów 15, pokój nr 26, w terminie od 13 do 15 stycznia 2016 r. w godzinach od 7.00 do 14.00.

W celu dokonania wpisu dziecka na listę rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć:
oświadczenie podpisane przez oboje rodziców/opiekunów oraz ważną legitymacje szkolną,
regulamin,
ksero legitymacji szkolnej dziecka,
opłatę w wysokości 100 zł.

Oświadczenie i regulamin znajdują się na stronie internetowej MOSiR www.mosir.oswiecim.pl/Zapisy-na–Jezdze-z-glowa–2016-686.html