28.01.2014

Jeżdżę z głową!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci klas III- IV miejskich szkół podstawowych na naukę jazdy na nartach realizowaną w ramach projektu pn. „Jeżdżę z głową”. Ośrodek otrzymał na przygotowanie zajęć dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w wysokości 3.120 zł.
Projekt obejmuje 4 dni szkolenia (3 godziny lekcyjne dziennie) nauki jazdy na stoku. Planowany termin zajęć 4 luty do 7 luty 2014 r. Opłata za kurs wynosi 80 zł i obejmuje: karnety, sprzęt narciarski, koszt instruktora, transport wraz z opiekunem, ubezpieczenie oraz ciepły posiłek.

Projekt kierowany jest do dzieci nie umiejących jeździć na nartach.Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie zapisy są przyjmowane wyłącznie od rodzica lub opiekuna prawnego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu ul. Legionów 15 pokój nr 26 od dnia 27 stycznia w godzinach 9.00- 15.00. 
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci klas III- IV miejskich szkół podstawowych na naukę jazdy na nartach realizowaną w ramach projektu pn. „Jeżdżę z głową”. Ośrodek otrzymał na przygotowanie zajęć dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w wysokości 3.120 zł.
Projekt obejmuje 4 dni szkolenia (3 godziny lekcyjne dziennie) nauki jazdy na stoku. Planowany termin zajęć 4 luty do 7 luty 2014 r. Opłata za kurs wynosi 80 zł i obejmuje: karnety, sprzęt narciarski, koszt instruktora, transport wraz z opiekunem, ubezpieczenie oraz ciepły posiłek.

Projekt kierowany jest do dzieci nie umiejących jeździć na nartach.Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie zapisy są przyjmowane wyłącznie od rodzica lub opiekuna prawnego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu ul. Legionów 15 pokój nr 26 od dnia 27 stycznia w godzinach 9.00- 15.00. 
 

Celem projektu jest:
aktywne zagospodarowanie czasu wolnego uczniów podczas ferii zimowych,
nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach,
wzrost bezpieczeństwa poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich,
nabycia nawyku jazdy w kasku,
poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych.

Szczegóły www.mosir.oswiecim.pl