25.11.2016

Kampania 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet. Dodatkowe dyżury policji i ośrodków wsparcia

 Ruszyła międzynarodowa kampania przeciw przemocy wobec kobiet, która zakończy się 10 grudnia. – W kampanię obok policji włączył się Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu oraz ośrodki pomocy społecznej działające w powiecie oświęcimskim, które wsparcia i pomocy udzielają cały rok – informuje asp. sztab. Małgorzata Jurecka rzecznik prasowy KPP w Oświęcimiu. – W ramach kampanii, pracownicy będą pełnić dodatkowe dyżury – dodaje. W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz komisariatach policji w Brzeszczach, Chełmku, Kętach i Zatorze będzie to 6 grudnia w godzinach od 7.00 do 19.00. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu pracownicy będą udzielać porad 30 listopada od 7.00 do 20.00. Z kolei pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu dodatkowy dyżur pełnić będą 29 listopada od 7.00 do 19.00.

 Ruszyła międzynarodowa kampania przeciw przemocy wobec kobiet, która zakończy się 10 grudnia. – W kampanię obok policji włączył się Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu oraz ośrodki pomocy społecznej działające w powiecie oświęcimskim, które wsparcia i pomocy udzielają cały rok – informuje asp. sztab. Małgorzata Jurecka rzecznik prasowy KPP w Oświęcimiu. – W ramach kampanii, pracownicy będą pełnić dodatkowe dyżury – dodaje. W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz komisariatach policji w Brzeszczach, Chełmku, Kętach i Zatorze będzie to 6 grudnia w godzinach od 7.00 do 19.00. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu pracownicy będą udzielać porad 30 listopada od 7.00 do 20.00. Z kolei pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu dodatkowy dyżur pełnić będą 29 listopada od 7.00 do 19.00.

Koordynatorem akcji w Polsce jest Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Światowa akcja pod oryginalnym tytułem„16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć”, ma na celu eliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć między innymi: poprzez budowanie świadomości, iż stanowi ona pogwałcenie praw człowieka, wzmacnianie lokalnych systemów przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet czy też wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie przeciwko tej formie przemocy.
 

 

Więcej www.oswiecim.policja.gov.pl/