19.07.2011

Kanalizacja Dwory-Kruki jeszcze w tym roku

Pomiędzy Miastem Oświęcim, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  podpisana została umowa w sprawie dofinansowania  projektu pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu".  Całkowity koszt projektu wynosi 7 mln, w tym 3,9 mln z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 3,1 mln z budżetu miasta. Środki te pozwolą  na skanalizowanie osiedla Dwory-Kruki. Inwestycja rozpocznie się w tym roku, a zakończy w 2013.

Pomiędzy Miastem Oświęcim, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  podpisana została umowa w sprawie dofinansowania  projektu pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu".  Całkowity koszt projektu wynosi 7 mln, w tym 3,9 mln z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 3,1 mln z budżetu miasta. Środki te pozwolą  na skanalizowanie osiedla Dwory-Kruki. Inwestycja rozpocznie się w tym roku, a zakończy w 2013.

Zakres prac przewiduje budowę 6,75 km kanalizacji sanitarnej oraz pięciu przepompowni ścieków. Do sieci kanalizacyjnej zostanie podpiętych 959 osób z 240 gospodarstw z tej części miasta.