16.09.2015

Karta NR – zmiany od 1 maja 2015r.

Od 1 maja 2015 r. zrezygnowano z karty NR, która przysługiwała osobom niepełnosprawnym

Osoby niepełnosprawne na podstawie kart parkingowych wydanych po 1 lipca 2014 roku mogą bezpłatnie parkować pojazdy w dowolnym miejscu w strefie płatnego postoju na terenie miasta Oświęcim.
Poniżej stosowne akty prawne regulujące uprawnienia do bezpłatnego postoju w strefie dla osób niepełnosprawnych posiadających aktualną kartę parkingową.

Uchwała Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania.

Zarządzenie Nr 0050.42.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22.04.2015 r. w sprawie podziału i sposobu wykonywania zadań celem realizacji uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Od 1 maja 2015 r. zrezygnowano z karty NR, która przysługiwała osobom niepełnosprawnym

Osoby niepełnosprawne na podstawie kart parkingowych wydanych po 1 lipca 2014 roku mogą bezpłatnie parkować pojazdy w dowolnym miejscu w strefie płatnego postoju na terenie miasta Oświęcim.
Poniżej stosowne akty prawne regulujące uprawnienia do bezpłatnego postoju w strefie dla osób niepełnosprawnych posiadających aktualną kartę parkingową.

Uchwała Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania.

Zarządzenie Nr 0050.42.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22.04.2015 r. w sprawie podziału i sposobu wykonywania zadań celem realizacji uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania