29.06.2012

Klaster przemysłowy przy Fabrycznej. Umowa na 9 mln na poszerzenie strefy gospodarczej podpisana

Za ponad 16 mln, w tym ponad 9 mln unijnej dotacji, zostanie wyposażona w niezbędną infrastrukturę i poszerzona część strefy aktywności gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu. Do 2015 roku powstanie tu nowy inkubator przedsiębiorczości, wybudowana zostanie droga i oświetlenie oraz kanalizacja.  

Jest to ważne dla miasta przedsięwzięcie. Rozbudowa południowej części strefy gospodarczej pozwoli pozyskać nowych inwestorów i przygotować nowe miejsca pracy. Dotację przyznał samorząd województwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzisiaj umowę na dofinansowanie inwestycji podpisał z władzami Oświęcimia marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa. 

Za ponad 16 mln, w tym ponad 9 mln unijnej dotacji, zostanie wyposażona w niezbędną infrastrukturę i poszerzona część strefy aktywności gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu. Do 2015 roku powstanie tu nowy inkubator przedsiębiorczości, wybudowana zostanie droga i oświetlenie oraz kanalizacja.  

Jest to ważne dla miasta przedsięwzięcie. Rozbudowa południowej części strefy gospodarczej pozwoli pozyskać nowych inwestorów i przygotować nowe miejsca pracy. Dotację przyznał samorząd województwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzisiaj umowę na dofinansowanie inwestycji podpisał z władzami Oświęcimia marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa. 

-Przedsięwzięcie umożliwi zaktywizowanie dodatkowo ok. 20 ha terenu. Kluczowe jest wykonanie drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych. Z kolei drugi inkubator, który powstanie w ramach tego projektu jest ofertą oczekiwaną na rynku pracy, w pierwszym miejsca są dobrze wykorzystane  – powiedział Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. -W tej części miasta tworzy się swoisty klaster przemysłowy z dominującą firmą Synthos – dodał.   

 

Obecny na podpisaniu umowy Marek Rościszewski dyrektor zakładu produkcji Synthos Dwory powiedział, że poszerzenie strefy jest ważne nie tylko dla miasta, ale też firmy. – Podmioty, które będą lokować się w strefie, staną się naturalnymi partnerami Synthosu – podkreślił dyrektor Rościszewski. 

 

 – Wzmocnienie potencjału gospodarczego jest istotnym elementem tego projektu – mówił Marek Sowa marszałek województwa małopolskiego. – Im szybciej podpiszemy umowę, tym szybciej weźmiemy się do roboty- spuentował marszałek.  

Inwestycja ma zakończyć się w 2015 roku. Docelowo na blisko 50 ha będą działać dwa inkubatory przedsiębiorczości i Lokalne Centrum Biznesu. Planowany profil MSAG to firmy z branży: chemicznej, logistycznej oraz transportu i spedycji.

Inwestycja ma być wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Stąd będzie tylko jeden przetarg, a wyłoniony w nim wykonawca przygotuje dokumentację projektową wraz z pozwoleniem oraz wykona inwestycję.

 

Cała inwestycja ma kosztować ponad 16, 4 mln. Z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oświęcim otrzyma 9,38 mln w ramach działanie 4.3 schemat B strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha. Pozostałe środki miasto zabezpieczy w swoim budżecie na kolejne lata.