22.11.2012

“Kochać człowieka “- VIII Ogólnopolskie Biennale Fotografii


Kochać człowieka to … pokazać ulotne chwile, przemijający czas, biegnące myśli, by żyły swoim życiem. By trwały. By mimo tego wszystkiego co ludzi łączy i co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji. By nie tylko “tu i teraz”, ale “zawsze i wszędzie” ukazywały to co ważne, co nigdy nie przeminie, dzięki czemu byliśmy, jesteśmy i będziemy.
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Biennale Fotografii " Kochać człowieka". Prace należy przesyłać do 28 lutego 2013 r.

 


Kochać człowieka to … pokazać ulotne chwile, przemijający czas, biegnące myśli, by żyły swoim życiem. By trwały. By mimo tego wszystkiego co ludzi łączy i co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji. By nie tylko “tu i teraz”, ale “zawsze i wszędzie” ukazywały to co ważne, co nigdy nie przeminie, dzięki czemu byliśmy, jesteśmy i będziemy.
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Biennale Fotografii " Kochać człowieka". Prace należy przesyłać do 28 lutego 2013 r.

 

CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
-kształtowanie postaw miłości i szacunku wobec człowieka
-fotograficzna prezentacja tematyki związanej ze wszystkimi aspektami życia człowieka
-zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym

ZASADY UCZESTNICTWA
1.Biennale ma charakter otwarty i jest dostępne dla wszystkich fotografujących.
2.Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 4 prace. Zestawy wielozdjęciowe nieprzekraczające 10 fotografii będą traktowane jako jedna praca.
3.Technika prac jest dowolna.
4.Zalecany format zdjęć 30×40 cm ze zwyczajowo dopuszczonymi odchyłkami uzasadnionymi koncepcją autorską. W zestawach dopuszcza się formaty mniejsze, minimalna wielkość 18x24cm. Prace nie mogą być podklejone lub oprawione.
5.Każde zdjęcie należy czytelnie opisać podając: godło autora, numer pracy zgodny z numerem na karcie uczestnictwa (w przypadku zestawów – łamany przez numer zdjęcia w zestawie), a także rok wykonania oraz tytuł.
6.Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem, zawierającą dokładnie i czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa.
7.Prace (w płaskich, sztywnych opakowaniach) oraz karty uczestnictwa należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2013 roku (data dostarczenia prac do organizatora) na adres: Oświęcimskie Centrum Kultury, 32-602 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24.
Więcej www.ock.org.pl