15.01.2014

Kolej planuje modernizować odcinek Trzebinia-Oświęcim

 
O modernizacji infrastruktury kolejowej na trasie Trzebinia – Oświęcim i Szybkiej Kolei Regionalnej łączącej Oświęcim z Tychami rozmawiali wczoraj przedstawiciele Małopolski i Śląska. W debacie zorganizowanej w oświęcimskiej Galerii Książki obok marszałka Marka Sowy i wicemarszałka Romana Ciepieli wzięli udział także przedstawiciele marszałka województwa śląskiego, władz lokalnych i spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. – Inwestycje mają konkretny wymiar dla mieszkańców Oświęcimia, którzy dojeżdżają do pracy czy na studia. Nie można też zapomnieć o turystach przyjeżdżających do miasta – mówi Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Starania o organizację olimpiady w 2022 roku są ważnym argumentem, by sięgać po środki unijne, także na inwestycje drogowe, jak północna obwodnica miasta – dodał.

 
O modernizacji infrastruktury kolejowej na trasie Trzebinia – Oświęcim i Szybkiej Kolei Regionalnej łączącej Oświęcim z Tychami rozmawiali wczoraj przedstawiciele Małopolski i Śląska. W debacie zorganizowanej w oświęcimskiej Galerii Książki obok marszałka Marka Sowy i wicemarszałka Romana Ciepieli wzięli udział także przedstawiciele marszałka województwa śląskiego, władz lokalnych i spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. – Inwestycje mają konkretny wymiar dla mieszkańców Oświęcimia, którzy dojeżdżają do pracy czy na studia. Nie można też zapomnieć o turystach przyjeżdżających do miasta – mówi Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Starania o organizację olimpiady w 2022 roku są ważnym argumentem, by sięgać po środki unijne, także na inwestycje drogowe, jak północna obwodnica miasta – dodał.

Samorządy Chrzanowa, Chełmka i Libiąża wyłożyły pieniądze na przygotowanie studium wykonalności inwestycji na trasie Trzebinia -Oświęcim. Gotowa jest też decyzja środowiskowa. Teraz koleje muszą znaleźć pieniądze na sfinansowanie remontu linii kolejowej, której szacunkowy koszt wyniesie 300 mln zł. Liczą, że uda się je pozyskać ze środków unijnych. – Myślimy, że wejdziemy z tą inwestycją do realizacji – mówi Marcin Mochocki pełnomocnik zarządu PKP PLK. Jego zadaniem rewitalizacja tego odcinka może potrwać trzy lata. – Jestem spokojny o tę inwestycję. Jest ona przygotowywana od dłuższego czasu. Pod koniec ubiegłego roku udało się pozyskać decyzję środowiskową. Stan przygotowania inwestycji jest więc wysoki, podobnie jak jej pozycja w dokumentach rządowych. A wiadomo, że ten ranking przesądza o pozyskaniu środków budżetowych – podkreśla Marek Sowa marszałek Małopolski.
Sytuację połączeń ze Śląskiem ma usprawnić Szybka Kolej Regionalna relacji Oświęcim – Bieruń -Tychy. Jej realizacja pozostaje po stronie Śląska. Projekt ma szansę na dofinansowanie unijne.