18.05.2020

Kolejny krok do powstania nowej obwodnicy Oświęcimia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie 18 maja br. poinformowała o wyłonieniu wykonawcy na budowę nowej dwujezdniową drogi, która przebiegać będzie po nowym śladzie od S1 do istniejącej DK44 w Oświęcimiu.
Wykonawca w ciągu 36 miesięcy (od podpisania umowy) musi zaprojektować i wykonać dwujezdniową drogę krajową klasy GP. Jako najkorzystniejszą ofertę wybraną tę złożoną przez Budimex z kwotą brutto 467 674 827,51 zł. Do wyboru najkorzystniejszej oferty posłużyły kryteria: cena, termin wykonania i okres gwarancji. Wykonawca będzie również zobowiązany do szczególnego podejścia przy przygotowaniu fragmentu drogi zlokalizowanej w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. W tym celu opracowano specjalny dokument.
Rozstrzygnięcie tego przetargu to kolejna bardzo dobra informacja dla wszystkich mieszkańców Oświęcimia i gości przybywających do naszego miasta oraz Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Kalendarium dla budowy S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek IV obwodnica Oświęcimia:
30 czerwca 2016 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
15 marca 2017 r. – uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu Inwestycji
30 grudnia 2019 r. – ogłoszenie przetargu na IV odcinek realizacyjny (obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44)
27 marca 2020 r. – otwarcie ofert w przetargu na IV odcinek realizacyjny, obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44
18 maja 2020 r. – wybór najkorzystniejszej oferty
2020 – 2024 – lata realizacji.

Budowaną cześć drogi zobaczyć można na załączonej mapce

Przygotowano na podstawi informacji z GDDKiA w Krakowie