15.11.2011

Komendant Straży Miejskiej od 1 grudnia 2011 r.

 

Joanna Brania zostanie nowym komendantem Straży Miejskiej w Oświęcimiu. Funkcję obejmie od 1 grudnia 2011 roku po otrzymaniu opinii  Wojewódzkiego Komendanta Policji.
Pani Joanna Brania mieszka w Oświęcimiu.

Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Oświęcimiu.

Doświadczenie jako  strażnik miejski zdobywała najpierw w Straży Miejskiej w Andrychowie, a od 2008 roku w Straży Miejskiej w Oświęcimiu.

 

Joanna Brania zostanie nowym komendantem Straży Miejskiej w Oświęcimiu. Funkcję obejmie od 1 grudnia 2011 roku po otrzymaniu opinii  Wojewódzkiego Komendanta Policji.
Pani Joanna Brania mieszka w Oświęcimiu.

Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Oświęcimiu.

Doświadczenie jako  strażnik miejski zdobywała najpierw w Straży Miejskiej w Andrychowie, a od 2008 roku w Straży Miejskiej w Oświęcimiu.

Pani Joanna Brania jest mężatką i mamą dwóch synów.

Na ogłoszony przez prezydenta miasta Oświęcim Janusza Chwieruta konkurs na stanowisko komendanta Straży Miejskiej zgłosiło się 5 kandydatów. Komisja odrzuciła jedną ofertę ze względów formalnych. Kolejnym krokiem była rozmowa, na której kandydaci zaprezentowali koncepcję funkcjonowania Straży Miejskiej w Oświęcimiu. Dokumenty aplikacyjne można było składać do 4 listopada 2011 roku.
Komendant Straży Miejskiej w Oświęcimiu będzie odpowiadał m.in za zorganizowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania straży miejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.