01.08.2011

Komunikat

Na podstawie par. 3 pkt. 6 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiató i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96 poz. 850), oraz podstawie pisma Wojewody Małopolskiego numer WB.III.642-4-11 z dnia 25 lipca 2011 roku w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17:00 urochomiony zostanie system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego. Streny wyemitują sygnał ciągły w okresie jednej minuty. Uruchomienie syren alarmowych będzie symbolicznym uczczeniem 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i jednocześnie testem sprawności syren systemu alarmowego.