29.07.2021

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM O PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI W ROKU 2022

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

O PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI W ROKU 2022

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim