28.07.2023

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM O PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI W ROKU 2024 NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM.

ogłoszenie.2023