23.10.2014

Komunikat ws udostępnienia spisu wyborców

K O M U N I K A T

Prezydent Miasta Oświęcim uprzejmie informuje, że spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. będzie udostępniony do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim,ul. Ludwika Solskiego 2, pok. 4, od dnia od 27 października 2014 r. w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek – środa od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

 

Pełniący Funkcję
Prezydenta Miasta Oświęcim
/ – / Janusz Chwierut

K O M U N I K A T

Prezydent Miasta Oświęcim uprzejmie informuje, że spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. będzie udostępniony do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim,ul. Ludwika Solskiego 2, pok. 4, od dnia od 27 października 2014 r. w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek – środa od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

 

Pełniący Funkcję
Prezydenta Miasta Oświęcim
/ – / Janusz Chwierut