22.09.2011

Komunikat wyborczy

Prezydent Miasta Oświęcim uprzejmie informuje, że spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. będzie udostępniony do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Solskiego 2, pok. 4 – w dniach od 19 września do 3 października 2011 r. – w godzinach pracy Urzędu.

Prezydent Miasta Oświęcim uprzejmie informuje, że spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. będzie udostępniony do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Solskiego 2, pok. 4 – w dniach od 19 września do 3 października 2011 r. – w godzinach pracy Urzędu.

poniedziałek – środa od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

                                                                                                              Prezydent Miasta Oświęcim
                                                                                                                 / – /  Janusz Chwierut