27.04.2015

Kondolencje

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 24 kwietnia b.r.
w wieku 93 lat odszedł od nas 

  

ś.p. Profesor Władysław Bartoszewski 

 

polski historyk, publicysta, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i polityczny oraz dyplomata. Więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik Powstania Warszawskiego. 

Mąż stanu, autorytet moralny. 

Władysław Bartoszewski dwukrotnie pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych RP, był też senatorem IV kadencji, ambasadorem RP w Austrii. Od 2001 r. przewodniczył Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej. Od roku 2007 aż
do chwili śmierci pełnił urząd Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Był laureatem wielu nagród, odznaczeń i wyróżnień, m.in. Orderu Orła Białego.
Swoje życie i działalność polityczno- społeczną poświęcił Polsce. Działał na rzecz polsko -niemieckiego pojedniania oraz polsko-żydowskiego dialogu. W oczach przyjaciół i współpracowników był postacią barwną i nietuzinkową. Budził podziw swoją witalnością i energią, optymizmem oraz encyklopedyczną pamięcią i doświadczeniem. 

Śmierć Profesora Władysława Bartoszewskiego to wielka strata dla Polski.
Cześć Jego Pamięci! 

Janusz Chwierut, Prezydent Miasta Oświęcim

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 24 kwietnia b.r.
w wieku 93 lat odszedł od nas 

  

ś.p. Profesor Władysław Bartoszewski 

 

polski historyk, publicysta, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i polityczny oraz dyplomata. Więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik Powstania Warszawskiego. 

Mąż stanu, autorytet moralny. 

Władysław Bartoszewski dwukrotnie pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych RP, był też senatorem IV kadencji, ambasadorem RP w Austrii. Od 2001 r. przewodniczył Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej. Od roku 2007 aż
do chwili śmierci pełnił urząd Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Był laureatem wielu nagród, odznaczeń i wyróżnień, m.in. Orderu Orła Białego.
Swoje życie i działalność polityczno- społeczną poświęcił Polsce. Działał na rzecz polsko -niemieckiego pojedniania oraz polsko-żydowskiego dialogu. W oczach przyjaciół i współpracowników był postacią barwną i nietuzinkową. Budził podziw swoją witalnością i energią, optymizmem oraz encyklopedyczną pamięcią i doświadczeniem. 

Śmierć Profesora Władysława Bartoszewskiego to wielka strata dla Polski.
Cześć Jego Pamięci! 

Janusz Chwierut, Prezydent Miasta Oświęcim