16.05.2013

Konferencja Małopolska -Śląsk w Oświęcimiu z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

O wizji rozwoju makroregionu Polska Południowa, tworzonego przez województwa: małopolskie i śląskie, będą rozmawiać 17 maja w Galerii Książki w Oświęcimiu parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz naukowcy z obu regionów. Gościem specjalnym spotkania będzie prezydent Bronisław Komorowski.

 

O wizji rozwoju makroregionu Polska Południowa, tworzonego przez województwa: małopolskie i śląskie, będą rozmawiać 17 maja w Galerii Książki w Oświęcimiu parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz naukowcy z obu regionów. Gościem specjalnym spotkania będzie prezydent Bronisław Komorowski.

 

Konferencja odbędzie się pod hasłem: „MAŁOPOLSKA-ŚLĄSKIE. SILNI PARTNERZY W EUROPIE. Wyzwania gospodarcze dla Polski Południowej”. Jednym z głównych celów spotkania jest zacieśnienie współpracy pomiędzy środowiskami gospodarczymi i naukowymi obu regionów. Uczestnicy konferencji będą starali się m.in. odpowiedzieć na pytania, jaka jest wizja rozwoju Polski Południowej w perspektywie 2020 roku, rozwój jakich specjalizacji zapewni makroregionowi status lidera innowacyjności nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w Europie, co Polska Południowa ma do zaoferowania swoim mieszkańcom, inwestorom i turystom?

Do udziału w konferencji zapraszają Marek Sowa, marszałek Województwa Małopolskiego oraz Mirosław Sekuła, marszałek Województwa Śląskiego

Punktem odniesienia do dyskusji będą zapisy Strategii dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Dokument ten określa możliwości współpracy pomiędzy województwami śląskim i małopolskim oraz wskazuje kierunki, typy projektów i projekty umożliwiające rozwijanie i zacieśnianie tej współpracy. Konsekwencją wspólnych działań podejmowanych przez oba województwa będzie kreowanie Polski Południowej jako silnego i konkurencyjnego obszaru w Europie. 5 kwietnia 2013 r. na Zamku Królewskim na Wawelu odbyła się wspólna sesja sejmików województw małopolskiego i śląskiego, z udziałem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, podczas której radni przyjęli strategię.

 

Program Galeria Książki Oświęcim

11.00-12.30
Rejestracja

13.00-13.05
Powitanie przybyłych gości

Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

13.05-13.30
Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego
Mirosław Sekuła, Marszałek Województwa Śląskiego
Dwa regiony wspólny cel – Strategia dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020

13.30-13.40
Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego
Makroregiony w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

13.40-13.50
Wystąpienie Pana Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP

13.50-14.30
Przerwa

14.30-15.30
Panel dyskusyjny: Współdziałanie gospodarki i nauki na rzecz wykreowania inteligentnych specjalizacji Polski Południowej

Moderator: Kazimierz Barczyk, Przewodniczący SWM
Rafał Sonik, Prezes Gemini Holdings
Dariusz Lubera, Prezes Zarządu Tauron Polska Energia
Prof. Wiesław Banyś, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH w Krakowie

15.30-16.30
Panel dyskusyjny: Atrakcyjna Polska Południowa – co mamy do zaoferowania mieszkańcom, inwestorom i turystom?

Moderator: Andrzej Gościniak, Przewodniczący SWŚl
Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
Dariusz Maciborek, Life Festiwal
Adam Markowski, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich,
Ewa Gołębiowska, Dyrektor Zamku Cieszyn

16.30
Zakończenie konferencji
Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego 

 

www.malopolskie.pl