04.11.2020

Konkurs dla wolontariuszy “WOLONTARIUSZ ROKU 2020”

Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy oraz Powiat Oświęcimski ogłaszają konkurs “Wolontariusz Roku 2020”. Można do niego nominować i wyróżniać ludzi z poczuciem spełnienia, którzy w swoim działaniu wyróżniają się empatią, charyzmą oraz bezinteresownością.
Kandydatów do tytułu można zgłaszać do 20 listopada br.

Laureaci zostaną wyróżnieni w 5 równorzędnych kategoriach:
1. młodzieżowej – dla osób poniżej 19. roku życia
2. indywidualnej – dla osób powyżej 19. roku życia
3. zespołowej – dla grup prowadzących działania o charakterze wolontariackim;
4. wolontariat szkolny – dla zespołów działających w ramach szkolnych kół wolontariatu
5. wolontariusz publiczności – nagroda mieszkańców, którą otrzyma jeden ze zgłoszonych kandydatów/zespołów w głosowaniu internetowym

Spośród zgłoszonych osób i zespołów Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców. Otrzymają oni nagrody finansowe (2000 PLN) , statuetki autorstwa artystki Moniki Dąbrowskiej-Picewicz i certyfikaty. Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystej gali, która odbędzie się, 5 grudnia br. w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza na deskach Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Pomysłodawcą konkursu jest Fundacja MOWP, która obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia istnienia. Współorganizatorem konkursu jest Powiat Oświęcimski, a partnerem przedsięwzięcia – Oświęcimskie Centrum Kultury.

Naszą ideą jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, grup i instytucji, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców, a także promowanie aktywnych działań wolontarystycznych organizowanych na terenie powiatu oświęcimskiego.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony www.mowp.pl (tam też znajduje się Regulamin Konkursu).

Należy je doręczyć pocztą lub składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (ul. St. Wyspiańskiego 10) – zawsze w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Wolontariusz Roku”, w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada br. Decyduje data doręczenia. Uwaga: należy poinformować zainteresowane osoby i organizacje o zgłoszeniu ich do konkursu.
– Chcemy docenić docenia zaangażowanie i bezinteresowną pomoc, jaką niosą wolontariusze, organizując konkurs na Wolontariusza Roku. Mamy nadzieję, ze konkurs na stałe wpisze się w kalendarz dorocznych wydarzeń organizowanych na ziemi oświęcimskiej. Wolontariat jest nie tylko pracą na rzecz innych, ale również rozwija emocjonalnie, uczy empatii i wrażliwości. To bardzo ważne, aby go zauważać i wyróżniać – twierdzą organizatorzy.

Osoby do kontaktu:
Monika Bartosz 575 995 915
Agnieszka Komendera 692 950 692
fundacjamowp@gmail.com
www.facebook.com/mowposwiecim

Organizator: Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy
Współorganizator: Powiat Oświęcimski
Partner: Oświęcimskie Centrum Kultury