24.04.2012

Konkurs na logo akcji „Lato w mieście 2012”

Konkurs na logo akcji „ Lato w mieście 2012” dla uczniów oświęcimskich szkół podstawowych  i gimnazjów – edycja IX

Wydzial Promocji Miasta Oświęcim zaprasza uczniów oświęcimskich szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w  konkursie  na logo akcji  „Lato w mieście 2012”.  Autorzy 3 prac, które zostaną ocenione jako najlepsze,  otrzymają nagrody rzeczowe,  a  autorzy prac, które zajmą od  4-10 miejsca  otrzymają upominki.

 

Zwycięskie logo ubiegłorocznej edycji "Lato w mieście"

Konkurs na logo akcji „ Lato w mieście 2012” dla uczniów oświęcimskich szkół podstawowych  i gimnazjów – edycja IX

Wydzial Promocji Miasta Oświęcim zaprasza uczniów oświęcimskich szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w  konkursie  na logo akcji  „Lato w mieście 2012”.  Autorzy 3 prac, które zostaną ocenione jako najlepsze,  otrzymają nagrody rzeczowe,  a  autorzy prac, które zajmą od  4-10 miejsca  otrzymają upominki.

 

Zwycięskie logo ubiegłorocznej edycji "Lato w mieście"

Szczegóły konkursu:
1. Każda szkoła uczestnicząca w konkursie, może przekazać w terminie do dnia 10 maja 2012 roku maksymalnie 10 prac.
2. Zaprojektowane logo powinny być czytelne,  przejrzyste i proste.
Motywem przewodnim w roku 2012  jest  "piłka". Projekty powinny zawierać oprócz elementów kojarzących się z wypoczynkiem, latem, wakacjami, elementy związane wydarzeniami sportowymi, zawodami na terenie miasta Oświęcimia.
3.Logo można zaprojektować w dowolnym programie graficznym.  W projektowanym  logo nie   można wykorzystywać gotowych rysunków (tzw. ClipArty, gify). Zaprojektowane logo należy  zapisać w formacie *.bmp. lub *.gif .
4. Projekty należy dostarczyć na płycie CD do dnia 10.05.2012 r. do godziny 15.00 do Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2  – Wydział  Promocji Miasta – pokój  Nr 51. 
Prace  należy odpowiednio oznaczyć podając: nazwę  placówki  zgłaszającej,  imię i nazwisko, wiek oraz klasę, do której uczęszcza autor pracy.   
5. Prace nie spełniające powyższych warunków nie zostaną zakwalifikowane do oceny.
6.  Autorskie prawa majątkowe do wybranego przez komisję konkursową logo przechodzą na własność Urzędu Miasta Oświęcim.
7. Najlepsze prace zaprezentowane zostaną  na stronie internetowej Urzędu Miasta  Oświęcim.
8. Terminy:
1) Prace przyjmowane będą do 10  maja   2012 r.
2) Komisja konkursowa do dnia 25 maja  2012 r.  wybierze 10 najlepszych prac.
3) Uroczyste podsumowanie konkursu i spotkanie z finalistami, odbędzie się w terminie do 10 czerwca 2012 r.  na terenie placówki, której uczniem będzie zwycięzca konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo  interpretacji niniejszego regulaminu. Ewentualne sprawy sporne rozstrzygane będą przez zespół, w skład którego wchodzić bedą przedstawiciele organizatora oraz placówek zgłaszających.

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie.

Organizator: Urząd Miasta w Oświęcimiu, Wydział Promocji Miasta, tel. 33 842 91 51