15.07.2013

Konkurs na Seniora Roku 2012

Trwa VII Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Senior Roku 2012”. Tak jak w poprzednich latach poszukiwani są aktywni seniorzy z terenu Województwa Małopolskiego, które pomimo wieku i zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje, spełniają marzenia.
Honorowy patronat nad tegorocznym Plebiscytem objął Władysław Kosiniak – Kamysz   Minister Pracy i Polityki Społecznej  oraz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego.
Patronat medialny sprawują: Dziennik Polski , Radio Kraków i TVP Kraków.

Trwa VII Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Senior Roku 2012”. Tak jak w poprzednich latach poszukiwani są aktywni seniorzy z terenu Województwa Małopolskiego, które pomimo wieku i zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje, spełniają marzenia.
Honorowy patronat nad tegorocznym Plebiscytem objął Władysław Kosiniak – Kamysz   Minister Pracy i Polityki Społecznej  oraz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego.
Patronat medialny sprawują: Dziennik Polski , Radio Kraków i TVP Kraków.

 

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w  Plebiscycie powinny:
–        być liderami społeczności lokalnej,
–        aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
–        bezinteresownie angażować się w pomoc innym,
–        udowodnić, że można działać z pasją.
 
Ponadto kandydat musi być mieszkańcem Województwa Małopolskiego i być nieaktywnym zawodowo, oraz mieć ukończone 60 lat. 
Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2012 mogą zgłaszać przede wszystkim:
organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administracja publiczna, a także dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne. 
Aby dokonać zgłoszenia kandydata należy na adres:
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków,
nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia, rekomendacje i oświadczenie instytucji zgłaszającej. Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony www.rops.krakow.pl.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego). Do dnia 5 października nastąpi rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników. Uroczysta gala wręczenia nagród będzie miała miejsce w październiku.
 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 12 422 06 36 wew.21