06.02.2014

Konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Oświęcim świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu rozstrzygnięty.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że Konkurs ofert na udzielanie w 2014 roku mieszkańcom miasta Oświęcim świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu: terapii osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w tym uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od hazardu oraz osób współuzależnionych – członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu na terenie Miasta Oświęcim został rozstrzygnięty. Wyniki konkursu znajdują się w załączniku. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że Konkurs ofert na udzielanie w 2014 roku mieszkańcom miasta Oświęcim świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu: terapii osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w tym uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od hazardu oraz osób współuzależnionych – członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu na terenie Miasta Oświęcim został rozstrzygnięty. Wyniki konkursu znajdują się w załączniku.