02.04.2013

Konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom Oświęcimia świadczeń zdrowotnych

Zarządzeniem nr 0050.40.2013 z dnia 29.03.2013 r.Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił konkurs ofert na udzielanie w 2013 roku mieszkańcom miasta Oświęcim świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków na terenie Miasta Oświęcim. Dokumenty znajdują się w załączniku.

Zarządzeniem nr 0050.40.2013 z dnia 29.03.2013 r.Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił konkurs ofert na udzielanie w 2013 roku mieszkańcom miasta Oświęcim świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków na terenie Miasta Oświęcim. Dokumenty znajdują się w załączniku.