14.01.2014

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Zarządzeniem nr 0050.3.2014 z dnia 14.01.2014 r. Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił konkurs ofert na udzielanie w 2014 roku mieszkańcom miasta Oświęcim świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu: terapii osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w tym uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od hazardu oraz osób współuzależnionych – członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu na terenie Miasta Oświęcim. Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku.

Zarządzeniem nr 0050.3.2014 z dnia 14.01.2014 r. Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił konkurs ofert na udzielanie w 2014 roku mieszkańcom miasta Oświęcim świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu: terapii osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w tym uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od hazardu oraz osób współuzależnionych – członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu na terenie Miasta Oświęcim. Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku.