13.11.2012

Konsul Niemiec z wizytą w Oświęcimiu

 

Konsul Niemiec dr Werner Köhler spotkał się w ubiegłym tygodniu z Januszem Chwierutem pełniącym funkcję prezydenta Oświęcimia oraz zastępcą prezydenta Marią Pędrak. Było to pierwsze spotkanie Wernera Köhlera z włodarzem miasta po objęciu przez niego funkcji konsula generalnego w Krakowie. 

 

Konsul Niemiec dr Werner Köhler spotkał się w ubiegłym tygodniu z Januszem Chwierutem pełniącym funkcję prezydenta Oświęcimia oraz zastępcą prezydenta Marią Pędrak. Było to pierwsze spotkanie Wernera Köhlera z włodarzem miasta po objęciu przez niego funkcji konsula generalnego w Krakowie. 

Na spotkaniu w Urzędzie Miasta rozmawiano o przeszłości miasta i jego dniu dzisiejszym. Wiele uwagi poświęcono współpracy polsko – niemieckiej, która wyraża się nie tylko we wzajemnych kontaktach miasta i konsulatu, ale też poprzez działalność oświęcimskich instytucji m. in. Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.

 

Prezydent podziękował za dotychczasowe dobre kontakty z placówką. Zaprosił też konsula do udziału w ważnych dla Oświęcimia wydarzeniach i uroczystościach.
Werner Köhler oprócz wizyty w Urzędzie Miasta odwiedził też Centrum Dialogu i Pomnik Hospicjum – Miastu Oświęcim.