21.11.2014

Konsultacje dla mieszkańców w sprawie pozyskania pieniędzy unijnych na działalność gospodarczą

Kolejny raz w Oświęcimiu odbędą się bezpłatne, indywidualne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania funduszy europejskich. Skierowane są do wszystkich mieszkańców Oświęcimia i przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych oraz wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek. 

Konsultacje odbędą się 26 listopada 2014 r. w godzinach 12.30 – 15.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 25. Zakres udzielanych porad obejmuje m. in: fundusze zwrotne na założenie i rozwój działalności gospodarczej, finansowanie kursów, szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych, wstępne założenia wsparcia z funduszy europejskich na lata 2014-2020. 

 

Kolejny raz w Oświęcimiu odbędą się bezpłatne, indywidualne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania funduszy europejskich. Skierowane są do wszystkich mieszkańców Oświęcimia i przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych oraz wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek. 

Konsultacje odbędą się 26 listopada 2014 r. w godzinach 12.30 – 15.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 25. Zakres udzielanych porad obejmuje m. in: fundusze zwrotne na założenie i rozwój działalności gospodarczej, finansowanie kursów, szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych, wstępne założenia wsparcia z funduszy europejskich na lata 2014-2020. 

 

Doradztwo będzie prowadzone przez specjalistę ds. funduszy europejskich Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chrzanowie.
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Tel.: (32) 627 23 10, 627 23 11
Fax.: (32) 627 23 12
E-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 www.fundusze.malopolska.pl