18.09.2012

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013

Poniżej prezentujemy projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013. Zapraszamy do konsultacji wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Oświęcimia i na rzecz jego mieszkańców.

 

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie rocznego programu współpracy miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2013.

2. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie 25 września – 3 października 2012 r.

3. Projekt uchwały zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim www.um.oswiecim.pl, w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim, a także rozesłany za pomocą poczty elektronicznej.

4. Uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe winny zawierać następujące informacje:

a) nazwę podmiotu zgłaszającego
b) osobę do kontaktu
c) telefon, e-mail lub adres pocztowy
d) propozycję wprowadzenia nowego zapisu lub zmiany zaproponowanych wraz z uzasadnieniem.

5. Propozycje zmian należy składać drogą elektroniczną na adres: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl lub osobiście w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, tel.: 33 842 91 51.

Załącznik

Roczny 2013

Projekt Rocznego Zatwierdzony