10.02.2015

Konsultacje społeczne planu transportowego


Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego planem transportowym, dla gmin, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Oświęcim.
Przedmiotowe konsultacje społeczne zgodnie z porozumieniem międzygminnym obejmują:  miasto Oświęcim, gminę Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek i sołectwo Gromiec w gminie Libiąż. 
Dokument precyzuje zasady organizowania publicznego transportu zbiorowego, planowanie jego rozwoju i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. 


Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego planem transportowym, dla gmin, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Oświęcim.
Przedmiotowe konsultacje społeczne zgodnie z porozumieniem międzygminnym obejmują:  miasto Oświęcim, gminę Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek i sołectwo Gromiec w gminie Libiąż. 
Dokument precyzuje zasady organizowania publicznego transportu zbiorowego, planowanie jego rozwoju i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. 

Projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, a także formularz konsultacji dostępne są w internecie na stronie www.um.oswiecim.pl (w zakładce BIP). Projekt dokumentu wyłożony jest również w Urzędzie Miasta Oświęcim, przy ul. Zaborskiej 2, w pokoju nr 25. Wgląd do planu w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim jest możliwy: w poniedziałek, środę, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30, we wtorek od godz. 7.30 do godz. 17.00 i w piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00. 
 Uwagi do projektu planu transportowego przyjmowane są tylko drogą mailową, na wypełnionym formularzu konsultacji (dostępnym na stronie Urzędu Miasta Oświęcim), pod adresem plantransportowy@zdgtor.pl (w tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje Oświęcim”)  w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.