27.05.2015

Konsultacje społeczne w sprawie wału przeciwpowodziowego w Dworach Drugich

 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie – Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu  organizuje konsultacje społeczne dotyczące budowy wału w miejscowości Dwory Drugie. Spotkanie odbędzie się  3 czerwca od 10.00 do 14.00 w Domu Ludowym w Dworach Drugich.

 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie – Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu  organizuje konsultacje społeczne dotyczące budowy wału w miejscowości Dwory Drugie. Spotkanie odbędzie się  3 czerwca od 10.00 do 14.00 w Domu Ludowym w Dworach Drugich.

Projekt pn: „Opracowanie koncepcji wraz ze studium wykonalności pt.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Dwory II, gm. Oświęcim”.

Dokumentacja jest finansowana ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły.