09.01.2013

Konsultacje w sprawie nazwania ronda przy tzw.”Niwie” im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Przewodniczący Klubu Radnych Solidarnej Polski Piotr Kućka w imieniu klubu złożył wniosek o nazwanie ronda u zbiegu ul. Konarskiego – Konopnickiej -Powstańców Śląskich imieniem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Wniosek pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń. Obecnie jest on konsultowany.

Prezydent miasta wystąpił o opinię do Rad Osiedli i jednocześnie prosi mieszkańców o opinie w tej sprawie.

Można je przesyłać na adres Urząd Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub drogą mejlową opinie-rondo@um.oswiecim.pl

Przewodniczący Klubu Radnych Solidarnej Polski Piotr Kućka w imieniu klubu złożył wniosek o nazwanie ronda u zbiegu ul. Konarskiego – Konopnickiej -Powstańców Śląskich imieniem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Wniosek pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń. Obecnie jest on konsultowany.

Prezydent miasta wystąpił o opinię do Rad Osiedli i jednocześnie prosi mieszkańców o opinie w tej sprawie.

Można je przesyłać na adres Urząd Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub drogą mejlową opinie-rondo@um.oswiecim.pl

Opinie, które wpłyną do urzędu w terminie do 29 stycznia 2013 roku zostaną przekazane Radzie Miasta.
Decyzję w tej sprawie będzie podejmowała Rada Miasta na sesji 30 stycznia 2013 roku.