27.04.2012

Konsultacje w sprawie S1

Po raz kolejny rozpoczynają się konsultacje dotyczące przebiegu S1 na odcinku Mysłowice-Kosztowy-Bielsko-Biała. Tym razem prowadzi je nowa firma projektowa KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w Urzędzie Miasta w Oświęcimiu. Obecni na spotkaniu projektanci przedstawili cztery, skorygowane w stosunku do poprzednich, warianty przebiegu planowanej drogi ekspresowej. Większość z nich przewiduje możliwość włączenia miasta do S1 w rejonie Harmęż.

Po raz kolejny rozpoczynają się konsultacje dotyczące przebiegu S1 na odcinku Mysłowice-Kosztowy-Bielsko-Biała. Tym razem prowadzi je nowa firma projektowa KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w Urzędzie Miasta w Oświęcimiu. Obecni na spotkaniu projektanci przedstawili cztery, skorygowane w stosunku do poprzednich, warianty przebiegu planowanej drogi ekspresowej. Większość z nich przewiduje możliwość włączenia miasta do S1 w rejonie Harmęż.

 Firma projektowa przygotowuje niezbędną dokumentację do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, gdzie rozpatrywane będą wszystkie warianty trasy. Wydanie decyzji poprzedzone będzie konsultacjami społecznymi.  
Droga ekspresowa S1 ma mieć około 130 km i będzie przebiegać przez województwa śląskie i częściowo małopolskie. Odcinek Mysłowice-Kosztowy-”Suchy Potok” węzeł w Bielsku-Białej będzie miał około 40 km.
S1 zgodnie z planami połączy Pyrzowice (A1) – z granicą z Czechami w Cieszynie- Boguszowicach oraz czeską drogą ekspresową R48. Część trasy stanowi wschodnia obwodnica GOP.