18.06.2015

Konsultacje w sprawie zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych

 

 26 czerwca 2015 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Domu Ludowym w Dworach Drugich Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie – Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu organizuje konsultacje społeczne dotyczące budowy wału w miejscowości Dwory Drugie.
Projekt pn: „Opracowanie koncepcji wraz ze studium wykonalności pt.:  „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Dwory II, gm. Oświęcim”.

 

 26 czerwca 2015 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Domu Ludowym w Dworach Drugich Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie – Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu organizuje konsultacje społeczne dotyczące budowy wału w miejscowości Dwory Drugie.
Projekt pn: „Opracowanie koncepcji wraz ze studium wykonalności pt.:  „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Dwory II, gm. Oświęcim”.

Dokumentacja jest finansowana ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły.